Что означает пхд в армии, как проходит этот день

Varyantlar

Kanat ucu çitleri olmadan FedEx Express A310-200F

Kanat ucu çitler ile Air Transat A310-300

A310’un iki temel versiyonu mevcuttur: orta menzil −200 ve daha uzun menzil −300. Geliştirilecek uçağın ilk versiyonu −200 idi, ancak daha sonra buna −300 eklendi ve bu daha sonra uçağın standart üretim versiyonu oldu. Kısa menzilli −100 varyantı, düşük talep nedeniyle hiçbir zaman geliştirilmedi.

A310-200
Üretim hattından çıkan ilk A310, 162. Airbus, ilk uçuşunu 3 Nisan 1982’de, daha önceki Pratt & Whitney JT9D-7R4D1 motorları ile yaptı. −200, bir yıl sonra Swissair ve Lufthansa ile hizmete girdi . −200’ün son serisinde ayrıca −300’dekilerle aynı kanat çitleri bulunuyordu. İlk üç A310’a başlangıçta dıştan takmalı kanatçıklar takıldı; daha sonra testler gereksiz olduğunu gösterince kaldırıldılar.
A310-200C
Dönüştürülebilir bir versiyon, koltuklar çıkarılabilir ve ana güverteye yük yerleştirilebilir.
A310-200F
A310-200’ün navlun versiyonu yeni bir yapı olarak veya mevcut geniş gövdeli uçakların bir dönüşümü olarak mevcuttu. A310-200F kargo uçağı 5.950 km (3.210 nmi) için 39 t (86.000 lb) yük taşıyabilir. A310-200F’nin hiçbir üretim yük gemisi üretilmedi.
A310-300
İlk olarak 8 Temmuz 1985’te uçulan −300, ek merkez ve yatay dengeleyici (trim-tank) yakıtı ile sağlanan Maksimum Kalkış Ağırlığı (MTOW) ve menzil artışı sağlamasına rağmen, boyut olarak −200 ile aynıdır. tanklar. Bu model ayrıca , o zamandan beri bazı −200’lere uyarlanmış bir özellik olan aerodinamik verimliliği iyileştirmek için kanat ucu çitleri de tanıttı . Uçak 1986 yılında Swissair ile hizmete girdi. A310-300, Merkezi tarafından kontrol edilen yatay stabilizatör tankına 5.000 kg (11.000 lb) kadar yakıt girip çıkarak ağırlık merkezini optimize ederek uçuş sırasında trimlenmesini sağlayan bilgisayarlı bir yakıt dağıtım sistemi içerir. Yerçekimi Kontrol Bilgisayarı.
A310-300C
Dönüştürülebilir bir yolcu / kargo versiyonu, koltuklar çıkarılabilir ve ana güverteye yük yerleştirilebilir.
A310-300F
A310-300F’nin nakliye versiyonu. FedEx Express gibi operatörler , genellikle −300 sürümünden başlayarak, modifiye edilmiş eski yolcu A310’ları satın aldı. A310-300F’nin üretim yük gemileri üretilmedi.

Airbus A310 mrtt ait Alman Hava Kuvvetleri

A310 MRT / MRTT
A310, A310-300 MRT Çok Yönlü Taşımacılık olarak çeşitli hava kuvvetleri tarafından kullanıldı . Şimdi A310 mrtt dönüştürülmüş Ancak birçok M şıkkını R ole T çapa T ransport yapılandırma ile EADS bir hava-hava yakıt ikmali yeteneğini sağlayan,. En az altı tanesi tamamlandı; dördü Alman Hava Kuvvetleri (Luftwaffe) tarafından ve ikisi Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri (RCAF) tarafından. Teslimatlar 2004 yılında başladı. Üçü Dresden, Almanya’daki EADS EFW’de dönüştürüldü ; diğer üçü ise Almanya’nın Hamburg kentindeki Lufthansa Technik’te .
A310 Sıfır G
Bir A310 gövdesi, ağırlıksızlığa adanmış bilimsel bir araştırma laboratuvarı haline geldi . Bu yerçekimi azaltılmış uçak , parabolleri gerçekleştirmek için kullanılır ve yirmi iki saniyelik ağırlıksızlık gerçekleştirmeye izin verir. Tarafından işletilmektedir Novespace   , iştiraki CNES , Fransız Uzay Ajansı, A310 Sıfır G’de dayanır Bordo şarabı . Ayrıca Mumya (2017) gibi bilimsel uçuşlar ve özel film efektleri de gerçekleştiriyor . Astronot Thomas Pesquet , Novespace A310 Zero G pilotlarından biridir.

Общая организация армейской субботы

Распорядок дня в субботу отличается от привычного режима. Во многих воинских частях отменяется утренняя зарядка. Не проводятся занятия по строевой подготовке, изучению Уставов. Утро начинается с построения подразделений в расположении, за которым следует вынос на улицу для проветривания подушек, матрасов, постельного белья (иногда кроватей и прикроватных тумбочек).

После завтрака проводится общее построение полка (батальона) на плацу. До личного состава доводится план ПХД.

Командиры подразделений направляют бойцов на заранее определенные объекты (технический парк, складская зона, жилая зона военного городка и т.д.). Личный состав должен быть проинструктирован в отношении правил техники безопасности.

Работы, как правило, заканчиваются к обеду. Перед дневным приемом пищи обязательна смена рабочей одежды, процедуры личной гигиены, приведение в надлежащий вид обмундирования, чистка обуви. После обеда рядовому и сержантскому составу положен часовой отдых.

Обслуживание военной техники и уборка территории в армии обычно происходит по субботах

Дальнейшее время посвящено самостоятельной подготовке к занятиям, мероприятиям по воспитательной работе, подведению итогов недели. Офицеры и прапорщики, кроме дежурных, на службу после обеда не выходят. Кроме наведения порядка и проверки техники, в субботние дни, в некоторых воинских частей являются банными.

После вечернего приема пищи проводится организованная «помывка» личного состава. В современных условиях баня, чаще всего, заменяется душевыми кабинками, но название «банный день» осталось. Вечерняя поверка и отбой по субботам производится на час позже, чем в будние дни (в 23:00). Команда «Подъем» по воскресеньям звучит также на час позже (в 7:00).

Проверено на себе

Распорядок дня в армии в воскресенье, в выходные и праздничные дни

Выходные в армии — это суббота и воскресенье. Суббота однако отличается в основном проводимыми мероприятиями. Акцент делается на уборке территории и внутренних помещений, из-за чего этот день и считается парко-хозяйственным

Уделяется внимание и обслуживанию военной техники. Вечером солдаты смотрят художественный фильм

Помимо парко-хозяйственных работ предусмотрены и творческие задания. В основном они касаются выпуска боевых листков. Мероприятия на субботу и воскресенье объявляется заранее, обычно еще в среду. Также заранее определяются и военнослужащие, отпускаемые в увольнение.

В 10-11 часов солдаты направляются на спортивно-массовые работы, длительность которых занимает около часа. Затем следует просмотр документального фильма на военную тематику. После обеда и отдыха с личным составом беседует офицер, также на военные темы. Далее военнослужащим предоставляется час солдатского письма на написание родным. После этого следует просмотр художественного фильма также на военную тематику.

В праздничные дни расписание также меняется в зависимости от запланированных мероприятий. В обязательном порядке выделяется время для общего построения, проведения соответствующих мероприятий. К примеру, принятие присяги также считается праздничным днем для всех военнослужащих.

Фосген

Фосген — бесцветная, легколетучая жидкость с запахом прелого сена или гнилых яблок. На организм действует в парообразном состоянии. Относится к классу ОВ удушающего действия.

Фосген имеет период скрытого действия 4 — 6 часов ; продолжительность его зависит от концентрации фосгена в воздухе, времени пребывания в зараженной атмосфере, состояния человека, охлаждения организма.

Признаки поражения: при вдыхании фосгена человек ощущает сладковатый неприятный вкус во рту, затем появляются покашливание, головокружение и общая слабость. По выходу из зараженного воздуха признаки отравления быстро проходят, наступает период так называемого мнимого благополучия. Но через 4 — 6 часов у пораженного наступает резкое ухудшение состояния: быстро развиваются синюшное окрашивание губ, щек, носа; появляются общая слабость, головная боль, учащенное дыхание , сильно выраженная одышка, мучительный кашель с отделением жидкой, пенистой, розоватого цвета мокроты указывает на развитие отека легких. Процесс отравления фосгеном достигает кульминационной фазы в течение 2 — 3 суток. При благоприятном течении болезни у пораженного постепенно начнет улучшаться состояние здоровья, а в тяжелых случаях поражения наступает смерть.

Воинские звания

Влияние загрязнения атмосферы

В последние годы из-за возросшей угрозы здоровью человека, всё более пристальное внимание привлекает загрязнение окружающей среды выбросами двигателей внутреннего сгорания. Огромный ущерб окружающей среде, и как следствие человеку, наносят выбросы в атмосферу от промышленных и энергетических объектов и автомобильного транспорта

Эти выбросы содержат такие вредные вещества, как: серный ангидрид, окись азота, окись углерода, пыль, свинец и другие тяжелые металлы

Огромный ущерб окружающей среде, и как следствие человеку, наносят выбросы в атмосферу от промышленных и энергетических объектов и автомобильного транспорта. Эти выбросы содержат такие вредные вещества, как: серный ангидрид, окись азота, окись углерода, пыль, свинец и другие тяжелые металлы.

Все загрязняющие атмосферный воздух вещества в большей или меньшей степени оказывают отрицательное влияние на здоровье человека. Эти вещества попадают в организм человека преимущественно через систему дыхания. Органы дыхания страдают от загрязнения непосредственно, поскольку около 50% частиц примеси радиусом 0,01-0.1 мкм, проникающих в легкие, осаждаются в них.

Наблюдения за состоянием воздуха проводится сетью стационарных постов Государственной гидрометеорологической службы Минприроды Украины. Результаты свидетельствуют о том, что содержащиеся в атмосфере вредные вещества, связанные с выбросами промышленных предприятий, редко превышают нормы ГДК, хотя и составляют значительную часть в общем загрязнении воздуха. Высокое загрязнение воздуха зарегистрировано в районах близлежащих к автомагистралям и перекресткам. При создании в городах так называемой системы движения в режиме «зеленой волны», существенно сокращающие число остановок транспорта на перекрестках, призваны сократить загрязнение атмосферного воздуха в городах.

Необходимо применение безотходных технологий, замена вредных материалов безвредными, герметизация технологических процессов в самом производстве, утилизация вредных отходов, В результате переработки, которых на свет Божий появляются компоненты, используемые в производстве грунтовых красок, органических удобрений для цветов и во многом другом. Применение новейших конструкций фильтров, выбор наиболее подходящей технологии улавливания вредных веществ, а также подавление выбросов двигателей автотранспорта, совершенствование природоохранного законодательства, а также систем экологических стандартов, норм и требований, ужесточение наказания за экологические преступления.

Но можем и мы местно помочь природе в очищении воздуха. Поскольку нам всем известно, что хорошей защитной функцией являются растения, которые, помогают нам сделать этот мир немного чище, защищая от вредных веществ, значит, мы можем высаживать больше зелёных насаждений. Тем самым сделаем наш окружающий мир немного безопаснее и чище. Как известно, процесс фотосинтеза будет проходить, пока светит солнышко, а значит и не остановится процесс выделения кислорода растениями и поглощения углекислого газа. Кроме того, непосредственно хвойные растения, особенно можжевеловые, благотворно влияют на организм человека, выделяя эфирные масла. Высаживать растения нужно, ограждая себя от загрязнения. Сажать их вдоль окон и дорог. Но не забывайте о самих растениях в весеннее — осеннее время поливать и опрыскивать их. Но если у вас нет возможности, или места под окном, можно выйти из положения совершенно простым способом — купить можжевельник домой и у вас в доме будет свой чистый мирок.

Разновидности гауптвахты в современной России

В соответствии с Приложением №14 к Уставу гарнизонной и караульной службы ВС РФ, различают гауптвахты:

 • Войсковая (в Военно-морском флоте – корабельная). Основанием для определения на войсковую губу или в корабельный карцер является приказ командира гарнизона (на флоте – командира корабля). Срок наказания составляет до двух суток. При наличии судебного решения – до трех суток. Совершение серьезного нарушения может караться сроком до сорока пяти суток.
 • Гарнизонная. Данный вид заключения определяется по приговору военного суда при доказанной вине военнослужащего, либо по подозрению в совершении тяжкого преступления, либо при задержании в интересах следствия, которое ведется в отношении военнослужащего, либо применяется до вступления приговора в законную силу. Таким образом, под арестом могут быть пять юридических категорий: обвиняемые, подозреваемые, задержанные, подсудимые и осужденные. По данным МО (Министерства Обороны) на территории Российской Федерации полноценно функционирует более десятка гарнизонных гауптвахт.

При значительном территориальном удалении воинской части от действующей гарнизонной гауптвахты изолированные спецпомещения оборудуются в месте дислокации по приказу командира гарнизона.

Охрану военнослужащих, отбывающих наказание на губе, исполняет караул при гауптвахте либо гарнизонный караул (контролеры, конвойные и выводные)

Сонник — Военный, военные действия и учения, военный лагерь

Если спящий видит во сне, что он должен принять участие в неких военных действиях, то, скорее всего, его ждет много хлопот из-за каких-то неприятностей. Холостым мужчинам такой сон предсказывает, что скоро ему придется поехать на военные учения. Видеть военных во сне — знак того, что ваши огорчения напрасны и вас одолеет скука. Офицера видеть во сне — предвестье того, что вас насильно заставят делать что-то неприятное… Генерала увидеть во сне — знак покровительства, если только он расположен к вам. Смотрите толкование: важная особа. Себя видеть в военной форме — с семейному скандалу или неприятностям на работе. Больному сон о том, что он стал военным, предсказывает скорую смерть. Военный развод видеть — знак пустой траты времени и денег. Часового видеть на посту означает, что скоро вы получите известие о том, что некие влиятельные люди заинтересованы в продвижении вашего дела. Военные учения наблюдать предвещает успех в делах. Оказаться в военном лагере для женщины во сне — предвестье скорой помолвки со штатским человеком, а молодому человеку такой сон предсказывает любовную связь с женой человека, который находится на военных учениях. Видеть военные учения во сне — к заботам и склокам; самому принимать участие в них — к досаде. Девушке видеть во сне, что ее возлюбленный уходит в армию, означает, что она скоро выйдет замуж, но рано овдовеет. Молодому человеку такой сон предсказывает выгодное дело или хорошую работу. Больным сон о военном призыве предсказывает скорую кончину. Служащим такой сон предсказывает, что у них будет много работы, а людям, находящимся в зависимом положении, сон предрекает скорое освобождение от опеки и наступление момента, когда они станут независимыми и смогут действовать на свое усмотрение.

Продажа Toyota Platz в России

Объявления о продаже новых и б/у авто

Санкт-Петербург

Platz 2001

220 000 ₽

Санкт-Петербург

Platz 2001

175 000 ₽

Череповец

Platz 2000

230 000 ₽

Павлово

Platz 2001

275 000 ₽

Железногорск

Platz 2000

100 000 ₽

Константиновск

Platz 2001

105 000 ₽

Краснодар

Platz 2000

230 000 ₽

Краснодар

Platz 2000

240 000 ₽

Краснодар

Platz 2001

210 000 ₽

Северская

Platz 2001

210 000 ₽

Оренбург

Platz 2000

300 000 ₽

Новороссийск

Platz 2001

225 000 ₽

Ревда

Platz 1999

220 000 ₽

Екатеринбург

Platz 2000

195 000 ₽

Екатеринбург

Platz 2003

300 000 ₽

Екатеринбург

Platz 2003

275 000 ₽

Челябинск

Platz 2003

259 000 ₽

Челябинск

Platz 1999

199 000 ₽

Челябинск

Platz 2005

299 000 ₽

Челябинск

Platz 1999

209 000 ₽

Запчасти и шины на Toyota Platz

Двигатель Toyota 1NZ-FE | Установка | Гарантия до 100 дней

Цена 42 000 р.

Двигатель в сборе 1NZ на Toyota

Цена 32 000 р.

Двигатель Toyota, 1NZ-FE | Установка | Гарантия до 100 дней

Цена 60 000 р.

Двигатель Toyota, 1NZ-FE, 4WD | Установка | Гарантия до 100 дней

Цена 46 000 р.

Статьи о Toyota Platz

Статьи об автомобилях Toyota Platz — тест-драйвы, обзоры, опыт эксплуатации, тюнинг.

Север Байкала — здесь стоит побывать;
Торжественный выезд из точки «А» (Усть-Илимск) состоялся утром 6 июня, предварительно был заправлен полный бак и проверено давление в запаске, мало ли что. Дорога до Братска много времени не заняла, 3-4 часа вполне…

Путешествие на Бухтарму на Toyota Рlatz в июле 2006 года;
Привет, народ! Итак, садимся за баранку и едем! Наш экипаж тот же, как и в статье про Киргизию, только это было за год до неё.

Путешествие из Красноярска в Саяны сквозь воду и лед;
Читал отзывы о приключениях и путешествиях, решил тоже написать, тем более, есть о чем.

Новости о Toyota Platz

Преемника Toyota Platz назовут Belta;
28 ноября в Японии начнутся продажи нового автомобиля Toyota Belta, который придет на смену Toyota Platz

Toyota обещает обновить свои модели;
30 августа в Японии открывается сеть магазинов Lexus. В связи с этим событием Toyota начинает продажи трех обновленных автомобилей своей марки

Форум, посвященный выбору, приобретению, ремонту и эксплуатации автомобилей Toyota Platz

 • Стук коробки Toyota Platz
 • Ремонт тройника шланга отопителя Toyota Platz
 • Ремонт водительского стекла а/м Тойота Платц
 • Шины и Диски на Toyota Platz
 • Cresta 90, 2L-TE. Cтала плохо заводиться.

Автомобильный каталог: технические характеристики, комплектации, спецификации, цены, фото.

«Toyota Platz» — Как это по-русски?

Правильное русское написание: Платц

Альтернативное написание: Плац

Неправильное русское написание: Платз, Плаз, Платс

Сводные данные по Toyota Platz

Объем двигателя Toyota Platz

Крутящий момент Toyota Platz

Распорядок дня, регламент служебного времени

Распределение времени в воинской части в течение суток, а по некоторым положениям и в течение недели осуществляется распорядком дня и регламентом служебного времени.

Распорядок дня воинской части определяет по времени выполнение основных мероприятий повседневной деятельности, учебы и быта личного состава подразделений и штаба воинской части.

Регламент служебного времени офицеров и военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в дополнение к распорядку дня устанавливает сроки и продолжительность выполнения этими военнослужащими основных мероприятий, вытекающих из обязанностей военной службы.

Распорядок дня и регламент служебного времени устанавливается приказом командира воинской части или вышестоящего штаба с учетом вида Вооруженных Сил и рода войск, задач, стоящих перед воинской частью, времени года и местных климатических условий.

Распорядок дня воинской части находится в документации суточного наряда, а регламент служебного времени офицеров и военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, – в штабе воинской части и в канцеляриях подразделений.

В распорядке дня военнослужащих срочной военной службы должно быть предусмотрено время для осуществления подъема личного состава, проведения утренней физической зарядки, утреннего и вечернего туалета, утреннего осмотра, учебных занятий и подготовки к ним, смены специальной (рабочей) одежды, чистки обуви и мытья рук перед приемом пищи, приема пищи, ухода за вооружением и военной техникой, воспитательной, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы, информирования личного состава, прослушивания радио и просмотра телепрограмм, совершения религиозных обрядов, приема больных в медицинском пункте, личных потребностей военнослужащих (не менее 2 часов), вечерней прогулки, поверки и 8 часов для сна.

Промежутки между приемами пищи не должны превышать 7 часов.

После обеда в течение не менее 30 минут не должны проводиться занятия или работы.

Собрания, заседания, а также спектакли, кинофильмы и другие общественные мероприятия должны заканчиваться до вечерней прогулки.

Регламент служебного времени при несении боевого дежурства и службы в суточном наряде определяется воинскими уставами и соответствующими инструкциями.

Круглосуточное дежурство в воинской части и подразделении офицеров и военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, не входящих в суточный наряд, а также назначение в состав установленного наряда различных ответственных лиц могут быть введены только в исключительных случаях на ограниченное время заместителями Министра обороны Республики Казахстан и командующими видами Вооруженных Сил.

Каждую неделю в воинской части проводится парково-хозяйственный день в целях обслуживания вооружения, боевой и другой техники и боеприпасов, дооборудования и благоустройства парков и объектов учебно-материальной базы, приведения в порядок военных городков и производства других работ. В этот же день обычно производится общая уборка всех помещений, а также помывка личного состава в бане.

Парково-хозяйственные и парковые дни проводятся по планам, разрабатываемым штабом воинской части совместно с заместителями командира части по вооружению и по тылу и утверждаемым командиром воинской части. Выписки из планов доводятся до подразделений.

Кроме того в целях поддержания вооружения и военной техники в постоянной боевой готовности в воинской части проводятся парковые дни с привлечением всего личного состава.

Для руководства работами в парково-хозяйственные дни, в первую очередь по обслуживанию вооружения, боевой техники и боеприпасов, в порядке очередности назначается необходимое число офицеров. Им предоставляется в течение недели день отдыха.

Выходные и праздничные дни являются днями отдыха для всего личного состава, кроме несущего боевое дежурство (боевую службу) и службу в суточном наряде. В эти дни, а также в свободное от занятий время с личным составом проводятся культурно-досуговая работа, спортивные и другие мероприятия.

Причина популяризации

Отличительной чертой бердыша была простота и дешевизна его изготовления, а также лёгкость в использовании, из-за чего данный вид оружия довольно быстро обрел популярность в русской армии и среди ополченцев.

Поскольку для изготовления бердышей не требовалось особых инженерных знаний, сложной технологии обработки металла и высокого кузнечного мастерства, они очень быстро заполонили рынок вооружения Московского государства, и в XV–XVII веках вошли в арсенал стрелецкого войска.

Данное оружие не теряло своих боевых свойств, даже если его лезвие мастерилось из низкопробной стали, применявшейся для создания основной массы бердышей.

Вместе с тем для княжеской и царской охраны, участвовавшей в церемониальных действиях, изготавливались специальные бердыши, отличавшиеся особой прочностью топорища и изящностью декоративной отделки.

В каждом регионе Русского государства существовал свой стандарт и технология создания бердыша. Сохраняя конструктивную сущность, местные мастера варьировали длину и форму лезвия, а также общий вес оружия.

Однако с 1656 года царский указ стандартизировал производство бердышей: вес стрелецкого орудия — 1,5 кг, масса церемониального образца — 3 кг, длина древка — 1,42 м, на нижнем конце которого устанавливался железный наконечник – «копейцо».

Назначение

Плац в военном городке, на служебной части, служит местом проведения следующих мероприятий:

 • Проведение строевой подготовки личного состава воинской части;
 • Проведение строевого смотра. Строевой смотр — это основной вид проверки боеготовности личного состава, проверки наличия и состояния личного состава и штатного вооружения;
 • Проведение части физической подготовки (комплекс вольных упражнений для военнослужащих);
 • Проведение внутренних мероприятий по функционированию воинской части: развод (общее построение личного состава), развод личного состава перед приёмом пищи, развод наряда (построение и проверка суточного наряда заступающего на дежурство, а также караула);
 • Проведение торжественных построений и парадов.

Способы перемещения через строевой плац:

Бегом, строевым шагом, в составе групп при прохождение торжественным маршем.

На территории городов где существовали плацы проводились гарнизонные мероприятия:

 • парады;
 • смотры;
 • развод караулов;
 • и так далее.

> См. также

 • Семёновский плац
 • Амбулакрум

Банные дни и выходные

Выше мы расписали рядовые будни, без учета различий с банными днями и выходными. Первые проводятся по четвергам и понедельникам, после посещения заключительных трех пар. В выходные же, солдаты получают больше свободного времени, аж с 18:00 до 22:00. В воскресенье и вовсе не бывает проверок, а всё свободное время солдат уделяет на общение с родными, а также другие личные заботы. Отмечу, что это давно устоявшиеся положения. Например, распорядок дня в армии 2020 ничем не отличается от графика этого года.

Итак, теперь вы знаете, как устроен режим в армии. Распорядок дня со временем приедается, раскрывая собственные достоинства, в виде постоянной занятости и насыщенности событий. В результате, пройдя службу в военных частях, многие юноши перенимают данный график и, что называется, «на гражданку». Нет никаких сомнений, что и вы подчерпнёте для себя много нового.

Основания для дисциплинарного ареста

Ключевыми причинами отправки военнослужащего под арест являются дисциплинарные нарушения:

 • самоволка;
 • срыв сроков предоставленного отпуска;
 • повреждение военно-материальной базы, техники и вооружения по злому умыслу;
 • прямое или косвенное участие в потасовках, связанных с неуставными отношениями, дискриминация сослуживцев по продолжительности срока службы, организация группировок по принципу землячества;
 • отказ от выполнения приказа и подчинения старшему по званию;
 • проявление неуважения в отношении однополчан;
 • состояние наркотического или алкогольного опьянения;
 • нарушение правил несения суточного или боевого дежурства;
 • нарушения порядка обращения со стрелковым оружием, боеприпасами и предметами вооружения, повлекшие материальный ущерб или вред здоровью людей.
 • умышленная порча военно-учетного документа (Военного билета);
 • подозрение в совершении преступлений уголовного и административного характера.

Дисциплинарное взыскание в виде лишения свободы на войсковой гауптвахте в армии не применяется к старшему офицерскому составу, женщинам, новобранцам, не принесшим церемониальную клятву на верность (иначе, не принявшим присягу).

Ракетное оружие

Тактические ракеты

Тактические ракеты, в зависимости от типа, могут быть оснащены всевозможными противотанковыми суббоеприпасами,минами.

ПТУР

9К11 Малютка

Основным достоинством танковых ПТУР является бо́льшая, по сравнению с любым типом танкового вооружения, точность поражения целей, а также большая дальность прицельного огня. Это позволяет вести огонь по танку противника, оставаясь вне досягаемости его вооружения, с вероятностью поражения, превышающей таковую для современных танковых пушек на таком расстоянии. К существенным недостаткам ПТУРов относят 1) меньшую, чем у снаряда танковой пушки, среднюю скорость полёта ракеты и 2) чрезвычайно высокую стоимость выстрела.

Особенности пребывания на губе

Внутренний распорядок и правила отбывания наказания, утверждаются начальником гарнизона на основе требований Министерства Обороны. Военные, отбывающие наказание, обязаны:

 • строго соблюдать предписанный режим дня и правила поведения на губе;
 • неукоснительно подчиняться требованиям охраны;
 • самостоятельно проводить уборку помещения;
 • беспрекословно подчиняться приказам;
 • сохранять дипломатические отношения с сокамерниками;
 • беречь имущество, которым они обеспечиваются;
 • не пренебрегать медицинским осмотром и правилами гигиены.

Под категорический запрет попадают:

 • распитие спиртосодержащих напитков, употребление наркотических препаратов;
 • изготовление и эксплуатация самодельных электрических приборов;
 • свидания с родными и близкими;
 • отправка и получение бандеролей, денежных переводов и посылок.

Нарушения дисциплины и порядка пребывания на губе военнослужащим наказывается увеличением срока ареста до пятнадцати суток, с переведением в штрафной изолятор. Арестованные имеют право:

 • на личную встречу с начальником гауптвахты после предварительной просьбы;
 • на совершение молитв (обрядов), согласно исповедуемой религии, изучать религиозную литературу, использовать предметы религиозного назначения;
 • на получение экстренной медицинской помощи и продолжительного терапевтического лечения;
 • на информирование о своих правах и обязанностях.

В специально отведенное время разрешается изучение периодической печати и чтение книг. Наказание за дисциплинарный проступок обязательно включает ежедневные восьмичасовые занятия по строевой подготовке и тщательное изучение четырех воинских Уставов (Внутренней службы, Гарнизонной и караульной службы, Дисциплинарный, Строевой).

За организацию занятий отвечает начальник губы, за исполнение – старшина гауптвахты. Плац, либо двор, где проводится строевая подготовка, огорожен стенами (забором). Осужденные по статьям Уголовного кодекса от строевых занятий освобождаются.

Кроме строевой и уставной подготовки, бойцы ежедневно занимаются физической культурой и уборкой территории гауптвахты. Поименная поверка арестованных проводится до пяти раз в день. Режимом дня предусмотрен ночной отдых, продолжительностью восемь часов (с 22:30 до 6:30). В дневное время принимать горизонтальное положение на кровати запрещено.

Военнослужащим, отбывающим наказание на губе, обязательно положена ежедневная часовая прогулка на плацу (во дворе). При этом разные юридические категории арестованных выводят на прогулку в разное время. Это правило касается и различий по воинскому званию.

Арестанты обеспечиваются трехразовым питанием, которое не отличается по качественно-количественным характеристикам от продуктового довольствия в обычных воинских частях. Прием пищи осуществляется разными категориями нарушителей отдельно друг от друга.

Такое разделение направлено на предотвращение провокаций неуставных отношений, возможного сговора и отрицательного взаимовлияния. На гигиенические процедуры отводится по 30 минут четырехкратно в сутки. Баня предусмотрена однократно в неделю

Отдельное внимание уделяется опрятному внешнему виду военнослужащих, приведению в порядок обмундирования и обуви

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector